2015

 

Takk for du er medlem. Både din moralske og økonomiske støtte er gull verdt.Takk for at du bryr deg. Jo flere medlemmer vi har, jo større slagkraft har vi, både i media og på den politiske scenen. Takk for at du følger med. 

I året som har gått har vi deltatt i ulike debatter, og kommet på trykk i blant annet Aftenposten, Dagsavisen, Dagbladet, Menneskerettighetsbloggen, TV2 og Vårt Land. Vi har latt Norge få oppleve at vi er en organisasjon som akter å delta aktivt i samfunnsdebatten. 

Vi kommer ikke til å hvile før vi sammen har bekjempet menneskehandel.

 

Høydepunkter fra 2015

Lovendring
Vi bidrar til endring! Freethem har kjempet hardt for en lovendring som øker beskyttelsen av våre medmennesker som er utsatt for menneskehandel. Endelig kan vi si at det med stor sannsynlighet vedtas en lovendring i løpet av våren, som vil medføre at sårbare mennesker kan få oppholdstillatelse i Norge hvis det kan sannsynliggjøres at de er offer for menneskehandel. 


Løftet fram stemmene til tidligere ofre for menneskehandel
Vi bidrar til synliggjøring! I sommer tok vi initiativ til et møte på Stortinget der en ung kvinne fikk komme med sine anbefalinger til representanter fra justiskomiteen. Etterpå hoppet hun av glede over å oppleve at stemmen hennes hadde verdi. Slikt inspirerer!


Kjempet for flyktningbarn
Vi bidrar til utvikling! Mange av flyktningbarna som forsvinner fra norske asylmottak utsettes for menneskehandel. Freethem har kjempet for å bedre beskyttelsen av disse barna både gjennom å undervise, delta på solidaritetsarrangementer, inngått samarbeid med organisasjoner og gjennom å være en tydelig stemme i media. For en uke siden ble det gjort et enstemmig vedtak i Stortinget som ber regjeringen sørge for at alle savnede asylbarn blir ettersøkt og lett etter. Videre skal man prioritere å iverksette tiltak for å forhindre at flere utsettes for menneskehandel. Det nytter å engasjere seg!


Samfunnsdebatt
Vi skaper engasjement! I høst tok vi initiativ til debatten knyttet til bruk av overgrepsbilder av barn i kunsten. Debattinnlegget skapte stor medieblest. Vi har fått flere viktige støttespillere underveis og vi kommer til å jobbe sammen med disse for å skape positiv endring. Kunsten kan ikke lenger være en akseptert frisone for misbruk av barn.


Undervist
Vi bidrar til økt kunnskap! Vi har reist rundt og undervist ulike aldersgrupper om menneskehandel. En genuin tro på kunnskapens kraft til å skape en positiv endring i samfunnet motiverer oss. Prostitusjon, pornografi, tvangsarbeid og etisk forbruk er noen stikkord omkring viktige temaer vi belyser i vår undervisning.


Nye samarbeidspartnere
Vi bidrar til samhold! Samarbeid er en viktig nøkkel til forandring. I 2015 har vi fått til flott samarbeid med organisasjoner som blant annet PRESS - Redd Barna Ungdom, Tähe Youthclub, Substans og fagpersoner med spennende kompetanse. Vi har også tilsluttet oss viktige opprop sammen med andre ideelle frivillige organisasjoner. 


Freethem Stavanger
Vi vokser! En fantastisk gjeng med engasjerte ungdommer på en videregående skole i Stavanger har startet teamet #freethemstavanger. Vi vet at de kommer til å utrette betydningsfulle ting i hjembyen sin, og gleder oss til fortsettelsen!


Store mål og store drømmer ligger foran oss i 2016. Vi tror på et år med flere positive endringer, mer politisk påvirkning, økt mobilisering av unge og et hevet kunnskapsnivå blant norske borgere. 

I Norge er Freethem drevet på frivillighet, uten tilskudd og lønn. Som en organisasjon i vekst ser vi at vår kamp for strukturelle samfunnsendringer og kunnskapsspredning er svært ettertrengt og tidsriktig. Med dette følger behovet for økonomisk drivkraft og stabilitet, og Freethem vil dermed jobbe for få etablert statlig støtte. Ditt bidrag teller. Ditt medlemskap påvirker. Vi håper du blir med oss inn i 2016.


Har du enda ikke betalt medlemskontigent for 2015? 

Send ”freethem” til 2380 

eller

betal kr 100 til kontonummer 9365.22.17468 
(merk betalingen med etternavn og fødselsdato).


Tusen takk for din støtte året som har gått. Vi er utrolig takknemlige for alle bidrag. 
Freethem ønsker deg en flott julefeiring, og et godt og rettferdig nytt år!