Bli medlem i Freethem

Du utgjør en utrolig stor forskjell bare gjennom å bli medlem! Med ditt medlemsskap tar du stilling til en verden og et Norge uten etterspørsel på handel med mennesker; prostitusjon, pornografi og tvangsarbeid. Medlemskontingenten er kr. 50 om du er under 26år, og kr. 100 om du er eldre enn 26år. Pengene går rett inn i Freethem sitt forebyggende arbeid. Takk for at du er med!

Du kan melde deg inn på en av to måter:

1. alternativ: SMS "freethemUng"  eller "freethem" til 2380
Fast pris kr. 50 eller 100 per år.

2. alternativ: Betal medlemskontingenten på kr. 50 eller 100 til kontonummer 9365.22.17468.
Merk betalingen med "medlem", fullt navn og fødselsdato, og fyll ut dette skjemaet.


Hva brukes pengene til?
Pengene vi mottar går rett inn i virksomheten og fordeles ut i fra behov. Med din støtte kan vi starte flere prosjekter, besøke flere skoler og inspirere flere til å være med og forebygge handel med mennesker. Med din støtte kan vi helt enkelt gjøre mer! Du kan støtte oss med et enkeltbeløp, eller bli fastgiver.

Har du spørsmål knyttet til dette? Send mail til info@freethem.no