Les mer om oss

Hva er Freethem?
Freethem er en internasjonal organisasjon som er ideelt drevet. Gjennom forbyggende arbeid ønsker vi å redusere etterspørselen av prostitusjon, pornografi og tvangsarbeid. Freethem eksisterer i Sverige, Norge, Tyskland og Østerrike, og er politisk- og religiøst uavhengig. Freethem i Norge er nyoppstartet, og vil fokusere på holdningsskapende arbeid i Norge. Freethem vil at Norge skal vite hva menneskehandel er.

Hvordan ble Freethem startet?
Freethem har svensk opphav og ble grunnlagt av Maria Ahlin i 2008. Siden den tid har organisasjonen spredd seg til flere land, deriblant Norge. 

Hvorfor ble Freethem startet? 
Vi så et behov for å informere den norske befolkningen og da spesielt norsk ungdom om handel med mennesker. Ved å skape bevisstgjøring håper vi på en positiv praksisendring og dermed en reduksjon i etterspørselen av menneskehandel.

Hva er målsettingen med organisationen?
Vi ønsker å engasjere til holdningsendring i eget land, og eget nærmiljø, med en hovedvekt på unge mennesker. Vi ønsker at Nordmenn tar valg som viser en respekt og anerkjennelse av menneskets grunnleggende frihet og verdighet, konkretisert gjennom menneskerettighetene. Dette mener vi kan redusere etterspørselen av prostitusjon, tvangsarbeid og pornografi i Norge, og i verden. 

Hvem driver Freethem?
Freethem drives av unge mennesker og er politisk og religiøst uavhengige. Freethem er en grasrotbevegelse med en lav struktur som løfter fram og anerkjenner verdien i de ulike rollene i organisasjonen. Vi består av en riksstyre, frivillige og lokale Freethem-team. 

Hvordan kontakter jeg Freethem?
Det enkleste er å sende mail til info@freethem.no

Hva gjør Freethem?
Freethem forteller Norge om handel med mennesker! Gjennom foredrag og lokale Freethem-team så forteller vi omgivelsene våre om menneskehandel, prostitusjon, pornografi og tvangsarbeid. Vi underviser, bygger nettverk og samarbeider. Vi gir mennesker den plattformen de trenger for å ta i bruk deres brennende og kreative engasjement. 

Hvorfor skal jeg bli medlem?
Med ditt medlemskap i Freethem så tar du stilling til en verden og et Norge uten etterspørsel av handel med mennesker. 

Hva innebærer det å ha et Freethem-team?
Det skal være enkelt og gøy å ha et Freethem- team! Derfor hjelper vi dere med alt. Poenget med å ha et team er at dere på deres egne kreative måter forteller omgivelsene om de spørsmålene som Freethem jobber med. Slik er dere med på å forebygge handel med mennesker i et langsiktig perspektiv. For å starte et team er det best om dere er minst tre personer.

Koster det noe å starte et Freethem-team?
Ikke en krone. Å starte et Freethem- team er helt kostnadsfritt og Freethem gir dere den hjelpen dere behøver.

Hvordan finansieres Freethem?
Freethem i Norge finansieres gjennom innsamlede gaver og medlemsavgift.