#myRights

Enslige mindreårige asylsøkere er spesielt sårbare for å bli utsatt for menneskehandel- enten seksuell utnyttelse eller tvangsarbeid. Les mer om det her!

Dette må Norge gjøre noe med!

Krev at politikerne tar grep for å forebygge at menneskehandel med asylbarn skjer:

  • gjennom å gi enslige mindreårige asylsøkere bedre tilgang på informasjon om rettighetene sine i Norge
  • gjennom å avvikle ordningen med midlertidige oppholdstillatelser
  • gjennom å gjøre det mulig for enslige asylbarn å søke asyl fra norske ambassader nær kriseområder
  • gjennom å bidra til å opprette trygge fluktruter for barn på flukt
  • gjennom å opprette en uavhengig sentral koordineringsenhet som utelukkende jobber med menneskehandelspørsmål og har ansvar for blant annet forskning på feltet, rapportering, iverksette nasjonale forebyggende tiltak og samordne tiltak mot menneskehandel. Denne enheten bør ha en underenhet som utelukkende jobber strategisk med å forebygge menneskehandel med barn og sikre god oppfølging av barn som allerede er utsatt for menneskehandel.

Delta i #myRights-kampanjen for å spre kunnskap om hvordan en styrket politisk innsats trengs for å beskytte enslige mindreårige asylsøkere mot menneskehandel!

Del ditt bilde med hashtagen #myRights i sosiale medier. Bildene vil bli samlet og overlevert til Barneombudet.

Følg kampanjen på @freethemNO og #myRights i sosiale medier!

Og hvis du vil engasjere deg mer, join Freethem.


myRights.no

Et av våre bidrag er nettsiden myRights.no, som vi har lansert sammen med Press - Redd Barna Ungdom. Vi mener at asylbarn har krav på å vite om rettighetene sine på et språk de forstår. At de skal vite hvor de kan få hjelp om de tror de er utsatt for utnyttelse.

Taushet og utilgjengelig informasjon virker diskriminerende, undertrykkende og skaper maktesløshet. Motsatt virker tilgjengelig og tydelig informasjon myndiggjørende da det skaper rom til å stå på kravene, være åpen om livssituasjonen og kjempe for rettighetene sine.

Vi vet at veldig mange av asylbarna som er i en utnyttelsessituasjon ikke ser på seg selv som utsatt - og det er egentlig noe som kjennetegner de fleste barn som er utsatt for menneskehandel. Dette kan handle om manipulering, seksuell utnyttelse via internett, tillitsforhold til eldre utnyttere og familiære bånd. Men det handler også om mangel på kunnskap og forståelse av hva menneskehandel er og hvilke rettigheter man har. Vårt håp er at myRights kan være en øyeåpner og samtaleåpner, både for enslige mindreårige asylsøkere og for voksenpersoner som har ansvar for å følge opp asylbarn.

myRights.no finnes på nåværende tidspunkt på engelsk, norsk og snart på arabisk. I løpet av de kommende månedene vil den også oversettes til språk som bl.a rumensk, dari, pashto, farsi og tigrinja. Siden er dynamisk og vil oppdateres kontinuerlig. Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger fra andre aktører vedrørende nettsiden.