Freethem forebygger handel med mennesker

Freethem er en internasjonal ungdomsorganisasjon som er ideelt drevet. Gjennom forbyggende arbeid ønsker vi å redusere etterspørselen av prostitusjon, pornografi og tvangsarbeid. Freethem eksisterer i Sverige, Norge, Tyskland og Østerrike, og er politisk- og religiøst uavhengig. Freethem i Norge er nyoppstartet, og vil fokusere på holdningsskapende arbeid i Norge.


Vil du engasjere deg?


Vedtekter

Vedtekter for Freethem
Les mer >


Styret

Freethem er en ideell ungdomsorganisasjon med årsmøtet som høyeste besluttende organ. I Freethems sentralstyre sitter det fem personer.
Les mer >


Media og Presse

Er du fra media og vil prate med oss i Freethem?
Les mer >