Velkommen til vår konferanse "Pornoprat 2018"!

Vi ser frem til en spennende og konferanse med barn, unge og nettporno som tema, og mange spennende og dyktige innledere kommer for å snakke om tematikken. Konferansen har som mål å få i gang viktige samtaler knyttet til barn og unge og pornografi. Tema for konferansen er pornografiens påvirkning på barn og unge - noe som vil drøftes både i et menneskerettslig perspektiv og et folkehelseperspektiv.

Foredragsrekken på konferansen skal derfor blant annet omhandle tematikk som belyser sammenhengen mellom denne påvirkningen, likestilling, gutter og pornobruk, seksuell utnyttelse, overgrep blant mindreårige og menneskehandel. Konferansen skal peke på utfordringer og problematisere pornobruk blant unge, men også løfte frem muligheter gjennom å fremme debatt, kunnskap, og refleksjon rundt spørsmål og emner tilknyttet tematikken.

Mer informasjon om arrangementet:

Tid: 17. mars 2018, kl 10-18
Sted: Eldorado bokhandel i Oslo
Annen info: Lunsj, frukt og kaffe vil bli servert underveis.
Program: Mer informasjon kommer

Arrangementet er gratis og åpent for alle interesserte! Spesielt ønsker vi velkommen til ungdommer, til foreldre, og til fagpersoner som arbeider med barn og unge.

Meld deg på under, og kontakt oss her om dere har spørsmål vedr. konferansen.