Velkommen til vår konferanse "Pornoprat 2018"!

Vi ser frem til en spennende og konferanse med barn, unge og nettporno som tema, og mange spennende og dyktige innledere kommer for å snakke om tematikken. Konferansen har som mål å få i gang viktige samtaler knyttet til barn og unge og pornografi. Tema for konferansen er pornografiens påvirkning på barn og unge - noe som vil drøftes både i et menneskerettslig perspektiv og et folkehelseperspektiv.

Foredragsrekken på konferansen skal derfor blant annet omhandle tematikk som belyser sammenhengen mellom denne påvirkningen, likestilling, gutter og pornobruk, seksuell utnyttelse, overgrep blant mindreårige og menneskehandel. Konferansen skal peke på utfordringer og problematisere pornobruk blant unge, men også løfte frem muligheter gjennom å fremme debatt, kunnskap, og refleksjon rundt spørsmål og emner tilknyttet tematikken.

Mer informasjon om arrangementet:

Tid: 17. mars 2018, kl 10-18
Sted: Eldorado bokhandel i Oslo
Annen info: Lunsj, frukt og kaffe vil bli servert underveis.

Program:
10.15: Registrering
10.30: Velkommen v/ Freethem teamet (praktisk info)
10.35: "Pornoprat i 2018: Hvorfor trenger vi det?" Jeanette Kalmar Frøvik, leder i Freethem Norge
11.00: «Porno- er det så farlig da?» Svein Øverland, psykologspesialist og rådgiver for Politiet
11.30: «Hva er pornokultur?» Ane Stø, leder av Stopp Pornokulturen
12:00: "Hvordan ta pornopraten med barn og unge?" Ida Vesteraas, ungdomsdiakon og faglig ansvarlig fra samtaletilbudet 13-20 fra Bærum kommune
12.45: Lunsj
13.30: Sofasamtale/ Ungdomspanel: «Likestilling, pornoavhengighet og pornofilter. Hva tenker ungdommene selv?»
14.00: "Barns eksponering for porno - får det konsekvenser?" Elisabeth Gerhardsen, barne- og ungdomspsykolog
14.45: Avslutning v/ Freethem teamet: «Pornoindustrien og seksuell utnyttelse: #metoo som mulighetsrom i møte med dette?»
Konferansen avsluttes ca kl 15.15

Arrangementet er gratis og åpent for alle interesserte! Spesielt ønsker vi velkommen til ungdommer, til foreldre, og til fagpersoner som arbeider med barn og unge.

Meld deg på under, og kontakt oss her om dere har spørsmål vedr. konferansen.