Styret

Freethem er en ideell ungdomsorganisasjon med årsmøtet som høyeste besluttende organ. I Freethems sentralstyre sitter det fem personer.

Jeanette Kalmar Frøvik 
Styreleder

Ragnhild Lindahl Torstensen
Nestleder

Lasse Thomassen
Styremedlem

Tobias Føyn Føyen
Styremedlem

Hanna Haraldstad
Styremedlem

Gina Marie Lie
Styremedlem

Ørjan Kalmar Frøvik
Styremedlem